جلسات قرآنی مهد قرآن

قرائت سنتی و هفتگی

جلسه قرائت قرآن سنتی و هفتگی با مدیریت و حضور قاری بین المللی دکتر نیکدستی

ویژه برادران و خواهران_جمعه ها بعد از نماز مغرب و عشا)

روضه هفتگی

جلسه زیارت عاشورا و روضه هفتگی توسط اساتید حوزه و دانشگاه

ویژه برادران(دوشنبه ها ساعت 7 صبح)