فعالیت های مهد قرآن کریم

مراکز تحصیلی

پذیرش در مهد کودک ها ، پیش دبستانی ها و دبستان های قرآنی مهاد 1

34476670

مدرسه حفظ خواهران

پذیرش در مدرسه حفظ قرآن بدون وقفه تحصیلی ویژه خواهران 2

34464160

مدرسه حفظ برادران

3پذیرش در مدرسه حفظ قرآن بدون وقفه تحصیلی ویژه برادران

32278559

حفظ کودکان

4آموزش حفظ قرآن ویژه کودکان و نوجوانان

34463331

حقظ خواهران

5آموزش حفظ و قرائت ویژه خواهران

34478167

حفظ برادران

6آموزش حفظ و قرائت ویژه برادران

32262765

صوت الحسن

7آموزش ترتیل و قرائت بصورت تخصصی در قالب طرح صوت الحسن

34464160

خانه های نور

8طرح خانه های نور ، برگزاری جلسات قرآن در منازل

34464160

جلسه قرآنی برادران

9جلسه سنتی و هفتگی قرائت قرآن توسط قاری بین المللی دکتر نیکدستی

جمعه ها از ساعت 21 به بعد

جلسه قرآن خواهران

10جلسه سنتی و هفتگی قرائت قرآن و کرسی تلاوت ویژه خواهران توسط سرکار خانم کریم زاده

یک شنبه ها ساعت 4 بعدظهر

آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی و عربی با تخفیف ویژه در آموزشگاه رسمی مهاد11

34478164

مرکز روانشناختی و مشاوره هدایت

مشاوره کودک و نوجوان ، ازدواج و طلاق ، تحصیلی ، خانواده ، اختلالات و .. 12

34478165

آموزش مجازی

ارائه آموزش های قرآنی در مدرسه مجازی قرآن13

مشاهده

آموزش کارکنان دولت

آموزش کارکنان دولت با اعطا گواهینامه رسمی14

95015584

کتابخانه

پذیرش در کتابخانه تخصصی قرآن و عترت در مهد قرآن کریم15

34482190

قرض الحسنه

پذیرش سپرده گذاری و اعطا وام در قرض الحسنه مهد قرآن16

34476681

مشارکت

آمادگی تاسیس مراکز قرآنی به صورت مشارکتی با مردم17

09133172291

کمک های مردمی

آمادگی جذب کمک های مردمی ، نذورات ، خیرات ، وقف و ...18

09133172291

فوریت های قرآنی

طرح فوریت های قرآنی و برگزاری محافل عمومی19

09132288897