مهد قرآن و مراکز قرآنی مرتبط

مهد قرآن و مراکز قرآنی مرتبط ، مراکزی هستند که با موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان همکاری و پینود لازم را دارند.

ردیف

نام موسسه

مدیر عامل

تلفن

1

مهد قرآن افوس

رضا حاجی بنده

09132711560

2

مهد قرآن آران و بیدگل

حجت اله جلالی

09132634428

3

مهد قرآن برخوار

حسین جعفری

09131011931

4

مهد قرآن تودشک

مریم قاسمی

09135628539

5

مهد قرآن چادگان

عنایت اله حاجیلو

09131723156

6

مهد قرآن خوانسار

مسعود رستگار فر

09132712609

7

مهد قرآن درچه

رضا عابدی

09132278994

8

مهد قرآن دهاقان

خانم سرشار

09132755119

9

مهد قرآن گرگاب

الهه نصیری

09138375868

10

مهد قرآن گلپایگان

مرتضی احمدی

09132724816

11

مهد قرآن گلشهر

حسن یاوری

09132724361

12

مهد قرآن گوگد

محمد سروری

09133724917

13

مهد قرآن مبارکه

سید رضا امیری

09133260742

14

مهد قرآن هاشم آباد

آقای رمضانی

09137380398

15

مهد قرآن هرند

احمد ناظمی

09133125268

 
مشاهده متن تفاهمنامه