ارتباط با مدیر آموزش کارکنان


نام مسئول : آقای متقی
سمت : مدیرآموزش کارکنان دولت
شماره تماس جهت پاسخگویی به سؤالات : 34476670-031
 پاسخگویی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 13