جلسه هماهنگی با مسئولین فرهنگسراهای شهرداری اصفهان

جلسه هماهنگی با مسئولین فرهنگسراهای شهرداری اصفهان

جلسه تعامل و هماهنگی با مسئولین فرهنگسراهای شهرداری اصفهان برگزار شد

🔹در این جلسه آقای خاکساری مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان ضمن تبیین راهکار های تعامل و همکاری های هرچه بیشتر ، بر استفاده از ظرفیت های آموزشی مؤسسات قرآنی از جمله مؤسسه مهد قرآن در فرهنگسراهای شهرداری تاکید نمودند.