رتبه مدرسه موفق دبستان مهاد پروین

احراز رتبه مدرسه موفق دبستان مهاد پروین در سطح ناحیه و کسب رتبه مدیر نمونه در استان را به مدیر محترم و همکاران ایشان و موسسه مهد قرآن تبریک عرض می نماییم.