حضور مربیان و قرآن آموزان مدرسه حفظ مهد قرآن در برنامه تلویزیونی بشارت ۱۴۵۴

برنامه تلویزیونی بشارت  ۱۴۵۴ با هماهنگی صداوسیمای مرکز اصفهان، بصورت زنده از شبکه سراسری قرآن و معارف سیما پخش گردید.

در این برنامه مربیان و قرآن آموزان منتخب مدرسه تخصصی حفظ مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان شرکت نموده به تلاوت و بیان نکات تفسیری پرداختند .

«انفاق در قرآن» و بررسی تفسیری ایات ۲۶ و ۲۷ سوره مبارکه اسراء نیز از موضوعاتیست که شرکت کنندگان در این برنامه تبیین نمودند.