درخشش قرآن آموزان  مدارس حفظ و مراکز تخصصی قرآن وعترت مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

درخشش قرآن آموزان مدارس حفظ و مراکز تخصصی قرآن وعترت مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

 

درخشش قرآن آموزان  مدارس حفظ و مراکز تخصصی قرآن و عترت مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

در مسابقات کشوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در رشته رشته ترتیل 

خانم ها

حسنا سرشوق ،  فاطمه سلیمانی ، فاطمه قراباغی  و  مائده گوهری فر 

از قرآن آموزان  مدارس حفظ و مراکز تخصصی قرآن و عترت مهد قرآن کریم  موفق به کسب رتبه های برتر گردیدند

 

 

 

 .