آغاز ثبت نام مدرسه القرآن مهدقرآن اصفهان همراه با تحصیل

آغاز ثبت نام مدرسه القرآن مهدقرآن اصفهان همراه با تحصیل

در ادامه فعالیت های مدرسه القرآن مهدقرآن کریم و در پنجمین سال فعالیت ،ثبت نام مدارس پسرانه و دخترانه آغاز گردید . 

در این طرح دانش آموزان علاوه بر تحصیل ، آموزه های قرآنی بویژه حفظ قرآن را آموزش دیده و طی روند آموزشی در محیطی شاداب به تحصیل و آموزش های قرآنی می پردازند .