افتتاحیه ساختمان جدید مهدقرآن کریم در شهرک سپاهانشهر اصفهان

افتتاحیه ساختمان جدید مهدقرآن کریم در شهرک سپاهانشهر اصفهان

با همت خیرین و انصارالقرآن ، ساختمان جدید الاحداث موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان در منطقه 

سپاهانشهر اصفهان احداث و آماده بهره برداری گردید . این پروژه که در مساحت 700متر مربع و زیربنای 2000 متر

در 4سقف احداث گردیده ، در صبح ها بعنوان مدرسه قرآنی و در بعدازظهر ها بعنوان دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن

از آن بهره برداری میگردد .