تلاوت دلنشین قاری گمنام

تلاوت دلنشین قاری گمنام

جمعی از مدیران مؤسسات قرآنی استان اصفهان به منظور بررسی فعالیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان به این استان سفر داشتند.

به هنگام حضور در خانه قرآن «آیات وحی» در زابل، که منطقه‌ای کم‌ برخوردار با استعدادهای قرآنی فراوان است، شخصی به نام مؤمنی، تلاوت دلنشینی را برای حاضران انجام داد که در ادامه تقدیم نگاه زیبایتان می‌شود.