آموزش حفظ به صورت تلفنی

✴️مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان برگزار می نماید:

✳️ ثبت نام دوره های آموزش حفظ قرآن کریم به صورت تلفنی

🔷همراه با اعطای گواهینامه معتبر

🔹تماس از ما
🔹برنامه از ما
♦️حفظ از شما

♦️این طرح شامل خواهران و برادران می باشد اعم از مبتدی  ، حافظ کل ، حافظ اجزاء

♦️در این طرح محدودیت سنی وجود ندارد.

♦️مبلغ شهریه ماهیانه مبلغ 300.000 ریال و برای 3ماه مبلغ 900.000 ریال می باشد.

♦️در صورت هماهنگی و اخد مرخصی جلسه شما محفوظ می ماند.

♦️قرآن آموز ملزم به پاسخگویی در زمان تعیین شده می باشد.

♦️در صورت عدم پاسخگویی در زمان تعیین شده غیبت لحاظ شده و از تعداد جلسات شما کسر می گردد.

♦️پایان حفظ هر جزء و یا تثبیت اجزاء آزمون شفاهی برگزار می گردد.

♦️در صورت توقف ،تعداد جلسات باقی مانده برای شما محفوظ می ماند و در فرصت مناسب می توانید طرح را ادامه دهید.

✳️تلفن تماس جهت ثبت نام  و کسب اطلاعات بیشتر:
☎️031-34476671