آموزش حفظ به صورت تلفنی

✴️مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان برگزار می نماید:

✳️ ثبت نام دوره های آموزش حفظ قرآن کریم به صورت تلفنی

🔷ویژه خواهران و برادران

🔷همراه با اعطای گواهینامه معتبر

🔹تماس از ما
🔹برنامه از ما
♦️حفظ از شما

✳️تلفن تماس جهت ثبت نام :
☎️031-34476671