برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خوانسار

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خوانسار

ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن شهرستان های خوانسار و گلشهر در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خوانسار برگزار گردید .