برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خمینی شهر

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خمینی شهر

ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن شهرستان خمینی شهر در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان خمینی شهر برگزار گردید.

 

تصاویر