برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان گلدشت

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان گلدشت

ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن شهرستان های گلدشت و نجف آباد در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان گلدشت برگزار گردید.