برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان درچه

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان درچه

ششمین دوره مسابقات مصباح مرحله اول موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با رقابت قرآن آموزان مهد قرآن شهرستان درچه در رشته های حفظ ، ترتیل ، صوت و لحن در محل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهرستان درچه برگزار گردید.