برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهر اصفهان

برگزاری مسابقات مصباح 6 در موسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهر اصفهان

مسابقه مصباح ۶ مرحله شهرستان اصفهان با رقابت بیش از ۱۰۰ نفر از قرآن آموزان مراکز و شعب مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت شهر اصفهان و قرآن آموزان مهد قرآن های سجزی و هاشم آباد برگزار گردید.

در این مسابقه ، شرکت کنندگان در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم به رقابت پرداختند.تصاویر