ترجمه جدولی قرآن کریم

این کتاب که برای اولین بار توسط آقای دکتر عبد الله خاموش هروی،بنحو مبتکرانه ای ترجمه شده و توسط انتشارات شیخ الاسلام با خط نسخ رایانه ای به فارسی ترجمه و با شمارگان ده جلد در قطع رحلی با 1230صفحه در چاپخانه دقت مشهد به چاپ رسیده است ، از منابع مناسب برای آشنایی بیشتر با ترجمه قرآن کریم شمرده میشود.

برای دانلود PDF کتاب کلیک نمایید.