بازدید مدیر عامل مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان از مراکز مهد قرآن در شهرستان های بادرود و آران و بیدگل

بازدید مدیر عامل مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان از مراکز مهد قرآن در شهرستان های بادرود و آران و بیدگل

در این سفر از قسمت های مختلف مهد قرآن کریم از جمله :

◀️مراکزآموزشی

◀️درمانی

◀️خیریه

◀️گردشگری


◀️اشتغالزایی و پژوهشی بازدید به عمل آمد.


✳️جناب آقای خاکساری ضمن تقدیر از زحمات و فعالیت های متنوع مهد قرآن کریم و ولایت علی الخصوص در شهرستان آران و بیدگل پیشنهاد اردوی یکروزه مدیران مراکز مهد قرآن در سراسر استان اصفهان،  جهت آشنایی با فعالیتهای قرآنی و عام المنفعه در این شهرستان را مطرح نمودند.