جلسه هم اندیشی دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن

جلسه هم اندیشی دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن

✳️جلسه هم اندیشی مشاور محترم استاندار اصفهان در امورایثارگران ، جناب آقای فشارکی و جناب دکتر احسانی با مسئولین مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان درمحل دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن