فعالیت های قرض الحسنه مهدقرآن کریم

فعالیت های قرض الحسنه مهدقرآن کریم

به جهت ایجاد انگیزه و ارائه خدمات به جامعه قرآنی و سایرین صندوق قرض الحسنه مهدقرآن با شماره ثبت 1112 در سال 1382افتتاح و تاکنون بیش از صدها فقره وام در قالب های مختلف اعطاء نموده است . در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

*وام های مشکل گشا به صورت کوتاه مدت و بلند مدت

* انجام طرح تقسیط ویژه کسبه و شرکت ها

*همکاری با قرض الحسنه های خانوادگی،فامیلی،اداری

*کمک به حل مشکلات جامعه قرآنی خصوصاً فعالان قرآنی

*افراد خیر و خیرخواه میتوانند با کمک به صندوق ، افتتاح حساب و سایر خدمات ، گسترش بیش از پیش فرهنگ قرض الحسنه را بارور ساخته و در اجر معنوی ترویج فرهنگ قرآن سهیم باشند .

* اعطاء وام قرض الحسنه به جامعه قرآنی و سایرین

* این صندوق با بیش از 18 سال سابقه فعالیت آماده همکاری با قرض الحسنه های خانوادگی و ادارات در پرداخت وامهای مسدودی میباشد

شماره تماس : 34476681

آدرس : اصفهان - خیابان ابن سینا - روبروی پارک شمس