تشکیل مجمع مراکز آموزشی مهاد و مهدقرآن استان اصفهان

تشکیل مجمع مراکز آموزشی مهاد و مهدقرآن استان اصفهان

در راستای هماهنگی ، هم افزایی و انتقال تجارب فی ما بین مراکز آموزشی مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، اولین جلسه مجمع مراکز آموزشی مهاد و مهدقرآن اصفهان تشکیل گردید .در این جلسه که مدیران مراکز آموزشی و مسئولین مربوطه شرکت داشتند ، ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات ، مقرر شد جلسات مجمع و کمیته های پرورشی و تربیتی ، آموزشی ، قرآنی و اجرائی تشکیل و سیر همسان سازی مراکز دنبال گردد . گفتنی است در مجموعه مهدقرآن کریم استان اصفهان 23 مدرسه و 27 مرکز پیش دبستانی و جمعاً 50 مرکز آموزشی فعالیت می نمایند . در این مراکز ضمن آموزش های درسی و کلاسیک ، فعالیت های تربیتی و قرآنی در محیطی شاد با معلمان و مربیان مجرب ، برنامه ریزی و اجراء می گردد .

تصاویر