مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ ارتقای علمی و معنوی تو أمان از اهداف آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛ ارتقای علمی و معنوی تو أمان از اهداف آموزش و پرورش است

🟢 در جلسه هیأت مدیره مهدقرآن با مدیرکل آموزش و پرورش ، ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده در خصوص موضوعات مرتبط و برنامه های قابل ارائه در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و علوم اهلبیت (علیهم السلام) در مدارس مهاد و مهدقرآن و راه های توسعه آن بحث و بررسی بعمل آمد .

🔵 در این جلسه جناب آقای ابراهیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با استقبال از ظرفیت موسسات قرآنی ، دستورات لازم را در جهت همکاری و رفع موانع موجود و گسترش فعالیت های ذکر شده را ابلاغ نمودند .


تصاویر