همایش «شایستگان» با هدف معرفی و تجلیل از فعالان قرآنی دارای شایستگی‌های قرآنی، هنری، ورزشی، علمی و اجتماعی مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان، شامگاه ۲۲ اسفندماه در نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان برگزار شد.

همایش «شایستگان» با هدف معرفی و تجلیل از فعالان قرآنی دارای شایستگی‌های قرآنی، هنری، ورزشی، علمی و اجتماعی مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان، شامگاه ۲۲ اسفندماه در نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، حسین خاکساری هرندی، مدیر مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در خصوص طرح «شایستگان» اظهار کرد: در جامعه نیروهای قرآنی فراوانی داریم که دارای شاخص‌های بسیاری هستند، اما متأسفانه شناخته‌شده نیستند. معمولاً این‌طور تلقی شده است که این چهره‌های قرآنی فقط قرآن را از بر هستند، حال آنکه در عرصه‌های ورزشی، علمی، اجتماعی، هنری و... نیز صاحب رتبه و مقام‌اند.

 با موافقت و همراهی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح «شایستگان» پی‌ریزی شد. از همین‌رو، در ابتدای سال جاری با طراحی سامانه‌ای، فراخوانی منتشر کردیم تا افرادی که دارای شاخص‌های قرآنی هستند، مدارک خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

خاکساری هرندی توضیح داد: افرادی که مورد تقدیر قرار می‌گیرند، کسانی هستند که در جایگاه مربی، قرآن‌آموز، حافظ و یا مسئول در مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان با ما همکاری داشته‌اند و امسال برای اولین بار در قالب طرح «شایستگان» از این افراد تقدیر می‌شود.

در این مراسم گروه هم نوایی شمیسا نیز به اجرای برنامه پرداختند.