آغاز بکار رسمی خیریه عاشقان دست بخیر (وابسته به موسسه مهدقرآن کریم اصفهان)

آغاز بکار رسمی خیریه عاشقان دست بخیر (وابسته به موسسه مهدقرآن کریم اصفهان)

💠 آغاز بکار رسمی خیریه عاشقان دست بخیر (وابسته به موسسه مهدقرآن کریم اصفهان)

🔸 در جلسه ای با حضور فرهیختگان و خیرین ، ضمن آشنایی این عزیزان با فعالیت های خیریه در جهت ساخت ، تجهیز و بهره برداری از مدارس و مراکز قرآنی در شهر اصفهان ، آمادگی لازم جهت استفاده از همفکری ها و همیاری های آنان بعمل آمد.

تصاویر