انتقادات و پیشنهادات

جهت ارسال نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود میتوانید از این قسمت اقدام کنید.

نظرات ارسالی شما در این بخش ، فقط توسط مدیرعامل موسسه مهد قرآن مشاهده میگردد.

چنانچه مایل به دریافت پاسخ می باشید،آدرس پست الکترونیکی و یا تلفن همراه خود را در متن پیام وارد نمائید.

پست الکترونیک و یا تلفن همراه شما توسط دیگران قابل مشاهده نمی باشد.

و همچنین می توانید با شماره پیامکی 09337871753 با مدیر عامل موسسه مهد قرآن بصورت مستقیم در ارتباط باشید