مدرسه مجازی قرآن کریم

آموزش تجوید مقدماتی(استاد سید محسن موسوى بلده)

عنوان دوره : آموزش تجوید مقدماتی

منبع دوره: فایل های آموزشی استاد سید محسن موسوى بلده

شامل 27 درس

توضیحات:

تجوید در لغت به معنی تکمیل، تحسین و نیکو گردانیدن است و در اصطلاح به قواعد و دستورهایی گفته می‌شود که به نیکو خواندن قرآن کمک می‌کنند. در تجوید به نحوهٔ صحیح ادای حروف از مخارجشان و نیز صفات آوایی هر حرف به تنهایی یا در کنار حروف دیگر پرداخته می‌شود. از قواعد دیگری که به آن توجه می‌شود محل وقف و وصل در هنگام خواندن قرآن با توجه به نشانه‌گذاری‌ها و معنی آیات است

قرآن با هفت قرائت مشهور خوانده می‌شود که در میان هفت قرائت مشهور جهان اسلام قرائت حفص از عاصم از فصاحت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است تجوید را می‌توان به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرد: تجوید نظری مجموعه قواعد و ضوابطی است که دانشمندان مسلمان برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن وضع نموده‌اند، از قبیل بحث مخارج حروف، صفات حروف، تفخیم و ترقیق، ادغام، مدّ و قصر و مانند اینها. تجوید عملی، فن و هنر تلاوت قرآن کریم بر اساس تلفظ صحیح حروف و اصوات، با لهجه فصیح عربی است. این بخش مبتنی بر اداء و استماع است. تجوید از فنونی است که باید از طریق تمرین در قاری ملکه شود.

برخی از موضوعات این دوره عبارتند از؛ مطالبی درباره لهجه عربی، فصیح‌خوانی، استعاذه، بسمله، وقف و ابتدا، وقف ابدال، وقف اسکان، علائم وقف، ابتدا به همزه وصل، ترتیل و روش‌های سه‌گانه قرائت، تلفظ صحیح حرکات و حروف، صفات حروف، احکام حروف، احکام تفخیم و ترقیق، احکام ادغام، احکام نون و میم ساکن، مد و قصر، سکت در قرآن و سجده‌های تلاوت.