پیش ثبت نام آنلاین

هنگام ثبت نام در انتخاب مرکز تصحیلی و پایه تحصیلی دقت نمائید
وارد کردن تمامی گزینه ها الزامی می باشد
نام نویسی در این بخش به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.جهت پیگیری می بایست با مرکز تماس حاصل فرمائید