پیش ثبت نام مدارس تخصصی حفظ قرآن همراه با تحصیل برای سال تحصیلی 1401-1400

آدرس و مشخصات مدارس تخصصی حفظ قرآن همراه با تحصیل مهاد
ساعات کاری مراکز : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 الی 13
مدرسه پسرانه
ابتدایی و متوسطه
خیابان عسگریه ، فرسان شمالی ، نبش کوچه 39
32278559
ثبت نام
مدرسه دخترانه
ابتدایی
خیابان عبدالرزاق ، قبل از چهار راه تختی ، کوچه 2
34470151
ثبت نام
مدرسه دخترانه
متوسطه
میدان امام علی ، ابتدای خیابان هاتف ، کوچه 8
32232261
ثبت نام